Eksamen og sensur

Sensurfrist ved førstegangssensur på eksamen
Sensurfristen er tre -3- uker fra eksamens-/innleveringsdag.  Dersom eksamen er på torsdag i uke 48 så skal sensur være klar på torsdag i uke 51. Dersom...
Fri, 22 Mar, 2019 at 10:56 AM
Skal det ikke være to sensorer, hvorav minst én ekstern, på eksamen?
Det skal være to sensorer ved: - selvstendig arbeid i høyere grad (mastergradsoppgave e.l.) - klagesensur Det skal være minst én ekstern sensor når loven...
Fri, 22 Mar, 2019 at 11:01 AM
Når er fristen for å klage?
Forklaring Fristen kan i hovedsak deles inn i tre. 1. Den ordinære fristen for å klage er innen tre uker etter at eksamensresultatet er blitt gjort ...
Mon, 7 Jan, 2019 at 1:42 PM