Studieturer

Studenter ved offentlig universitet eller høyskole skal ikke betale deltakeravgift eller liknende for studieturer som er obligatoriske. Institusjonen kan tilby å organisere innkjøp av mat og drikke på vegne av studentene men tilbudet skal i så fall være frivillig.


Institusjonen kan tilby studieturer med deltakeravgift dersom det finnes et faglig alternativ som ikke koster penger for studentene.


Her finner du departementets redegjørelse fra juli 2017.