Ja, det er flere alternativer for å klage på ikke bestått arbeidskrav.


Dersom arbeidskravet inneholder et visst omfang av faglig vurdering

Alle arbeidskrav som inneholder et visst omfang av faglig vurdering kan klages på, på samme måte som klage på karakter. Det vil si at du som student kan kreve å få en ny vurdering gjort av to nye sensorer hvor den ene sensoren skal være ekstern. Du må være oppmerksom på at institusjonen kan korte ned klagefristen for klage på karakteren til én uke. Reglene om klagerett (og kortere klagefrist) finner du i universitets- og høyskoleloven § 5-3 fjerde ledd.


NB: Det er ikke klagerett på vurderingen der vurderingen etter sin egenart ikke kan etterprøves, slik som praksis og laboratorieøvinger. Se universitets- og høyskoleloven § 5-3 femte ledd


Her finner du kopi av departementets vurdering av klagerett på arbeidskrav.


Klage over formelle feil ved vedtaket

Dersom du ikke har fått godkjent et arbeidskrav og du mener det er begått en feil (som ikke er den subjektive faglige vurderingen) kan du klage over såkalte formelle feil i medhold av universitets- og høyskoleloven § 5-2.


Dersom arbeidskravet ikke inneholder et visst omfang av faglig vurdering

Alle arbeidskrav som er vilkår for å gå opp til eksamen er enkeltvedtak som kan klages på. Dersom det ikke er klagerett som nevnt over i første avsnitt vil du likevel ha klagerett etter forvaltningsloven § 28. Utdanningsinstitusjonen gir deg mer informasjon om klageretten om du spør.


NB: Det kan fastsettes kortere klagefrist for klage på forprøver - herunder arbeidskrav. 

Institusjonen kan fastsette en frist som er kortere enn tre uker, men likevel ikke kortere enn én uke (jf. universitets- og høyskoleloven § 5-2 første ledd og § 5-3 femte ledd).