Dersom du har små barn kan du ha krav på tilrettelegging. Det må være et særskilt behov for den tilretteleggingen du ønsker og tilretteleggingen må være både mulig og rimelig


Den tilretteleggingen du trenger må ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene i utdanningen. Om den gjør det vil du ikke få tilrettelegging.